Specijalist za šumu – iako može svuda, najbolje se snalazi na mekanim šumskim putevima

« Corratec SuperBow 29er